POTVRDENIE O PRIJATÍ REKLAMÁCIE

Internetového obchodu www.elele.sk

Adresa pre komunikáciu: Realitcom s.r.o., Magurská 37, Banská Bystrica 974 11, Slovenská republika

Označenie kupujúceho:

Číslo reklamácie:

Dátum uplatnenia reklamácie:

Dátum prijatia reklamovaného tovaru:

Popísaná vada tovaru:

Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie kupujúcim:

 

 

…………………………………

Pečiatka a podpis predávajúceho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

Internetového obchodu www.elele.sk

Adresa pre komunikáciu: Realitcom s.r.o., Magurská 37, Banská Bystrica 974 11, Slovenská republika

 

Označenie kupujúceho:

Číslo reklamácie:

Dátum uplatnenia reklamácie:

Dátum prijatia reklamovaného tovaru:

Dátum vybavenia reklamácie:

Popísaná vada tovaru:

 

Reklamácia:             □ bola uznaná         □ bola zamietnutá

Spôsob vybavenia reklamácie v prípade jej uznania:

□ výmena za nový kus

□ vrátenie peňazí

□ Zľava z kúpnej ceny

□ Oprava: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Iné:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vyjadrenie predávajúceho:

 

V prípade ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a tá bola zamietnutá spotrebiteľ môže zaslať výrobok na odborné posúdenie na adresu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

V prípade zamietnutia reklamácie, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, tvorí prílohu tohto protokolu odborné posúdenie.

 

………………………………

Pečiatka a podpis

Menu
Zľavy na spotrebný materiál! Všade ceny stúpajú u nás klesajú.
This is default text for notification bar